De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Gennen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Gennen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Gennen

Cumuleo