De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Aimé Gérard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Aimé Gérard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Aimé Gérard

Cumuleo