De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaston Gerard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gaston Gerard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gaston Gerard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gaston Gerard

Cumuleo