De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pol Gérard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pol Gérard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pol Gérard

Cumuleo