De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenny Gérard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jenny Gérard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jenny Gérard

Cumuleo