De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Giovanna Ghisu

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Giovanna Ghisu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Giovanna Ghisu

Cumuleo