De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gielen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Gielen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Gielen

Cumuleo