De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Gilissen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Gilissen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Gilissen

Cumuleo