De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Gille

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Gille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Gille
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Gille

Cumuleo