De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanine Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jeanine Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jeanine Wouters

Cumuleo