De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Gilson

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nathalie Gilson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nathalie Gilson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nathalie Gilson

Cumuleo