De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Gobiet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Gobiet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Gobiet

Cumuleo