De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Godelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Godelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Godelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Godelet

Cumuleo