De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Godin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Godin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Godin

Cumuleo