De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Goessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurence Goessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurence Goessens

Cumuleo