De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Wouters

Cumuleo