De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léon Gryson

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Léon Gryson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Léon Gryson

Cumuleo