De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gubbels

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Gubbels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Gubbels

Cumuleo