De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Gusbin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Gusbin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Gusbin

Cumuleo