De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Gyselinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Gyselinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Gyselinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Gyselinck

Cumuleo