De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Haaze

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Haaze
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Haaze
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Haaze

Cumuleo