De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Habets

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Anne-Marie Habets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Anne-Marie Habets

Cumuleo