De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Hance

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Hance
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Hance

Cumuleo