De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Verhegghen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Verhegghen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Emmanuel Verhegghen

Cumuleo