De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Hardy

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Frédéric Hardy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Frédéric Hardy

Cumuleo