De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Harvent

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Harvent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Harvent

Cumuleo