De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvan Haubruge

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvan Haubruge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvan Haubruge

Cumuleo