De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Hauglustaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Hauglustaine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Hauglustaine

Cumuleo