De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Hemberg

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Hemberg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Hemberg

Cumuleo