De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Herremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Herremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Herremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Herremans

Cumuleo