De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Hertog

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Peter Hertog
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Peter Hertog

Cumuleo