De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elvira Heyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Elvira Heyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Elvira Heyen

Cumuleo