De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Hoes

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Johan Hoes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Johan Hoes

Cumuleo