De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Hollevoet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Hollevoet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Hollevoet

Cumuleo