De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Hoogewijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Hoogewijs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Hoogewijs

Cumuleo