De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Hovent

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Hovent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Hovent

Cumuleo