De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Hublau

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Hublau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Hublau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marc Hublau

Cumuleo