De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Huyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jozef Huyck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jozef Huyck

Cumuleo