De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Verkinderen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilbert Verkinderen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gilbert Verkinderen

Cumuleo