De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henry Ingberg

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Henry Ingberg
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Henry Ingberg

Cumuleo