De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Verlaak

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Verlaak
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Dirk Verlaak

Cumuleo