De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geneviève Isaac

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Geneviève Isaac
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Geneviève Isaac

Cumuleo