De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gisèle Istat

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gisèle Istat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gisèle Istat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gisèle Istat

Cumuleo