De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Jacob

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Monique Jacob
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Monique Jacob

Cumuleo