De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ivan Verleyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Ivan Verleyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ivan Verleyen

Cumuleo