De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Verleyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Verleyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Verleyen

Cumuleo