De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Jamar

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Jamar
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Jamar

Cumuleo