De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vermandere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vermandere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vermandere

Cumuleo