De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Jeanmart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Françoise Jeanmart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Françoise Jeanmart

Cumuleo