De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vermassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Vermassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Vermassen

Cumuleo